Bộ tách trà in theo logo - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

Bộ tách trà in theo logo - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

Bộ tách trà in theo logo - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

Bộ tách trà in theo logo - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

Bộ tách trà in theo logo - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Bộ tách trà in theo logo - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Bộ tách trà in theo logo

 in logo công ty theo yêu cầu khách hàng

Thể thích bình 650ml bộ 6 tách lớn 6 dĩa nhỏ 1 dĩa lớn

Chất liệu gốm sứ minh long,bát tràng cao cấp

Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168