DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU


DÙ GOLF 2 TẦNG
Cấu trúc hoạt động: Tự động 01chiều
- Bán kính dù: 75cm.
- Vải: pholyester , 2 da, 190 T
- 100% nilon không thấm nước
- Thân, kèo: poly
- Cán: mouse thằng
- Bao bì: bao vải đồng màu
- in logo theo yêu cầu

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU


DÙ GOLF 2 TẦNG
Cấu trúc hoạt động: Tự động 01chiều
- Bán kính dù: 75cm.
- Vải: pholyester , 2 da, 190 T
- 100% nilon không thấm nước
- Thân, kèo: poly
- Cán: mouse thằng
- Bao bì: bao vải đồng màu
- in logo theo yêu cầu

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU


DÙ GOLF 2 TẦNG
Cấu trúc hoạt động: Tự động 01chiều
- Bán kính dù: 75cm.
- Vải: pholyester , 2 da, 190 T
- 100% nilon không thấm nước
- Thân, kèo: poly
- Cán: mouse thằng
- Bao bì: bao vải đồng màu
- in logo theo yêu cầu

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU

DÙ GOFT HAI TẦNG TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU


DÙ GOLF 2 TẦNG
Cấu trúc hoạt động: Tự động 01chiều
- Bán kính dù: 75cm.
- Vải: pholyester , 2 da, 190 T
- 100% nilon không thấm nước
- Thân, kèo: poly
- Cán: mouse thằng
- Bao bì: bao vải đồng màu
- in logo theo yêu cầu

Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168