DÙ THÔNG MINH - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ THÔNG MINH - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ THÔNG MINH - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ THÔNG MINH - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

DÙ THÔNG MINH - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
DÙ THÔNG MINH - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

DÙ THÔNG MINH

DÙ THÔNG MINH

DÙ THÔNG MINH


Ô DÙ NGƯỢC ĐI Ô TÔ
Cấu trúc hoạt động: đẩy tay
- Bán kính dù: 55cm.
- Vải: Ponngee , 190 T,
- 100% nilon không thấm nước
- Thân: Sắt sơn tĩnh điện màu đen
- Cán: nhựa
- Bao bì: bao vải đồng màu
in logo theo yêu cầu

DÙ THÔNG MINH

DÙ THÔNG MINH


Ô DÙ NGƯỢC ĐI Ô TÔ
Cấu trúc hoạt động: đẩy tay
- Bán kính dù: 55cm.
- Vải: Ponngee , 190 T,
- 100% nilon không thấm nước
- Thân: Sắt sơn tĩnh điện màu đen
- Cán: nhựa
- Bao bì: bao vải đồng màu
in logo theo yêu cầu

DÙ THÔNG MINH

DÙ THÔNG MINH


Ô DÙ NGƯỢC ĐI Ô TÔ
Cấu trúc hoạt động: đẩy tay
- Bán kính dù: 55cm.
- Vải: Ponngee , 190 T,
- 100% nilon không thấm nước
- Thân: Sắt sơn tĩnh điện màu đen
- Cán: nhựa
- Bao bì: bao vải đồng màu
in logo theo yêu cầu

DÙ THÔNG MINH

DÙ THÔNG MINH


Ô DÙ NGƯỢC ĐI Ô TÔ
Cấu trúc hoạt động: đẩy tay
- Bán kính dù: 55cm.
- Vải: Ponngee , 190 T,
- 100% nilon không thấm nước
- Thân: Sắt sơn tĩnh điện màu đen
- Cán: nhựa
- Bao bì: bao vải đồng màu
in logo theo yêu cầu

DÙ THÔNG MINH

DÙ THÔNG MINH


Ô DÙ NGƯỢC ĐI Ô TÔ
Cấu trúc hoạt động: đẩy tay
- Bán kính dù: 55cm.
- Vải: Ponngee , 190 T,
- 100% nilon không thấm nước
- Thân: Sắt sơn tĩnh điện màu đen
- Cán: nhựa
- Bao bì: bao vải đồng màu
in logo theo yêu cầu

Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168