SỔ DA SIMILI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

SỔ DA SIMILI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

SỔ DA SIMILI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

SỔ DA SIMILI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

SỔ DA SIMILI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
SỔ DA SIMILI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

SỔ DA SIMILI

SỔ DA SIMILI 6

SỔ DA SIMILI 6

Sổ da A5
Bìa da simili dập chìm logo như thiết kế
Ruột sổ giấy ford định lượng 80grm. 100 trang in chìm logo
2 trang đầu là hình ảnh in màu offset. Giấy couche 150grm

SỔ DA SIMILI 5

SỔ DA SIMILI 5

Sổ da A5
Bìa da simili dập chìm logo như thiết kế
Ruột sổ giấy ford định lượng 80grm. 100 trang in chìm logo
2 trang đầu là hình ảnh in màu offset. Giấy couche 150grm

SỔ DA SIMILI 4

SỔ DA SIMILI 4

Sổ da A5
Bìa da simili dập chìm logo như thiết kế
Ruột sổ giấy ford định lượng 80grm. 100 trang in chìm logo
2 trang đầu là hình ảnh in màu offset. Giấy couche 150grm

SỔ DA SIMILI 3

SỔ DA SIMILI 3

Sổ da A5
Bìa da simili dập chìm logo như thiết kế
Ruột sổ giấy ford định lượng 80grm. 100 trang in chìm logo
2 trang đầu là hình ảnh in màu offset. Giấy couche 150grm

SỔ DA SIMILI 2

SỔ DA SIMILI 2

Sổ da A5
Bìa da simili dập chìm logo như thiết kế
Ruột sổ giấy ford định lượng 80grm. 100 trang in chìm logo
2 trang đầu là hình ảnh in màu offset. Giấy couche 150grm

SỔ DA SIMILI 1

SỔ DA SIMILI 1

Sổ da A5
Bìa da simili dập chìm logo như thiết kế
Ruột sổ giấy ford định lượng 80grm. 100 trang in chìm logo
2 trang đầu là hình ảnh in màu offset. Giấy couche 150grm

Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168