MŨ BẢO HIỂM - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

MŨ BẢO HIỂM - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

MŨ BẢO HIỂM - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

MŨ BẢO HIỂM - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

MŨ BẢO HIỂM - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
MŨ BẢO HIỂM - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

MŨ BẢO HIỂM

MŨ BẢO HIỂM 6

MŨ BẢO HIỂM 6

MŨ BẢO HIỂM
Loại che nữa đầu, cỡ trung, có kích thước đúng quy cách,..
Nhựa: ABS
Mốp xốp: EPS
Quai đeo: Polyeste
Khoá: Acetate
Khối lượng: ≤650 g
Cỡ mũ: ≤520 mm
* Tiêu chuẩn:
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02:2008/BKHCN, quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Được Trung Tâm 3 cấp giấy phép chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn.
* Tính năng:
- Bảo vệ đầu khi bạn đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện;
- Quảng bá rất hiệu quả thương hiệu của doanh nghiệp;
- Là một món quà tri ân khách hàng thực tế và ý nghĩa nhất…
* Bảo hành:Sản phẩm bảo hành 03 năm màu sắc – kỹ thuật.
MŨ BẢO HIỂM 5

MŨ BẢO HIỂM 5

MŨ BẢO HIỂM
Loại che nữa đầu, cỡ trung, có kích thước đúng quy cách,..
Nhựa: ABS
Mốp xốp: EPS
Quai đeo: Polyeste
Khoá: Acetate
Khối lượng: ≤650 g
Cỡ mũ: ≤520 mm
* Tiêu chuẩn:
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02:2008/BKHCN, quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Được Trung Tâm 3 cấp giấy phép chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn.
* Tính năng:
- Bảo vệ đầu khi bạn đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện;
- Quảng bá rất hiệu quả thương hiệu của doanh nghiệp;
- Là một món quà tri ân khách hàng thực tế và ý nghĩa nhất…
* Bảo hành:Sản phẩm bảo hành 03 năm màu sắc – kỹ thuật.
MŨ BẢO HIỂM 4

MŨ BẢO HIỂM 4

MŨ BẢO HIỂM
Loại che nữa đầu, cỡ trung, có kích thước đúng quy cách,..
Nhựa: ABS
Mốp xốp: EPS
Quai đeo: Polyeste
Khoá: Acetate
Khối lượng: ≤650 g
Cỡ mũ: ≤520 mm
* Tiêu chuẩn:
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02:2008/BKHCN, quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Được Trung Tâm 3 cấp giấy phép chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn.
* Tính năng:
- Bảo vệ đầu khi bạn đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện;
- Quảng bá rất hiệu quả thương hiệu của doanh nghiệp;
- Là một món quà tri ân khách hàng thực tế và ý nghĩa nhất…
* Bảo hành:Sản phẩm bảo hành 03 năm màu sắc – kỹ thuật.
MŨ BẢO HIỂM 2

MŨ BẢO HIỂM 2

MŨ BẢO HIỂM
Loại che nữa đầu, cỡ trung, có kích thước đúng quy cách,..
Nhựa: ABS
Mốp xốp: EPS
Quai đeo: Polyeste
Khoá: Acetate
Khối lượng: ≤650 g
Cỡ mũ: ≤520 mm
* Tiêu chuẩn:
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02:2008/BKHCN, quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Được Trung Tâm 3 cấp giấy phép chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn.
* Tính năng:
- Bảo vệ đầu khi bạn đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện;
- Quảng bá rất hiệu quả thương hiệu của doanh nghiệp;
- Là một món quà tri ân khách hàng thực tế và ý nghĩa nhất…
* Bảo hành:Sản phẩm bảo hành 03 năm màu sắc – kỹ thuật.
MŨ BẢO HIỂM 1

MŨ BẢO HIỂM 1

MŨ BẢO HIỂM
Loại che nữa đầu, cỡ trung, có kích thước đúng quy cách,..
Nhựa: ABS
Mốp xốp: EPS
Quai đeo: Polyeste
Khoá: Acetate
Khối lượng: ≤650 g
Cỡ mũ: ≤520 mm
* Tiêu chuẩn:
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02:2008/BKHCN, quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Được Trung Tâm 3 cấp giấy phép chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn.
* Tính năng:
- Bảo vệ đầu khi bạn đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện;
- Quảng bá rất hiệu quả thương hiệu của doanh nghiệp;
- Là một món quà tri ân khách hàng thực tế và ý nghĩa nhất…
* Bảo hành:Sản phẩm bảo hành 03 năm màu sắc – kỹ thuật.
Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168