QUÀ TẶNG VALI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUÀ TẶNG VALI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUÀ TẶNG VALI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUÀ TẶNG VALI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUÀ TẶNG VALI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
QUÀ TẶNG VALI - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

QUÀ TẶNG VALI

QUÀ TẶNG VALI 12

QUÀ TẶNG VALI 12

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI 11

QUÀ TẶNG VALI 11

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI 10

QUÀ TẶNG VALI 10

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI  9

QUÀ TẶNG VALI 9

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI 8

QUÀ TẶNG VALI 8

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI  5

QUÀ TẶNG VALI 5

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI 4

QUÀ TẶNG VALI 4

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI 3

QUÀ TẶNG VALI 3

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI 2

QUÀ TẶNG VALI 2

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
QUÀ TẶNG VALI

QUÀ TẶNG VALI

VALI KÉO
Size 20,40
100%, nhựa PP cao cấp, chống va đập và bể vỡ
Tay kéo tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh theo chiều cao
Khóa số TSA có độ bảo mật cao, đạt chuẩn an nịnh của bộ Hoa Kì
Bánh xe xoay 360 độ dễ dàng di chuyển và hạn chế tiếng ồn tối đa
8 bánh xe được gắn trên 4 trục xoay 360 độ
Ngăn chứa rộng rãi, đai chữ X tiện lợi
Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168