QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT

QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO - CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHÁT ĐẠT
Hotline: 0932840372 - 0908834168
Email: quatangphatdat@gmail.com
Website: www.quatangphatdat.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

QUẠT NHỰA QUẢNG CÁO

QUẠT NHỰA CẦM TAY 8

QUẠT NHỰA CẦM TAY 8

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY 7

QUẠT NHỰA CẦM TAY 7

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY 6

QUẠT NHỰA CẦM TAY 6

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY 4

QUẠT NHỰA CẦM TAY 4

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY 3

QUẠT NHỰA CẦM TAY 3

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY 2

QUẠT NHỰA CẦM TAY 2

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY  1

QUẠT NHỰA CẦM TAY 1

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
QUẠT NHỰA CẦM TAY

QUẠT NHỰA CẦM TAY

QUẠT NHỰA
– Chất liệu: Nhựa PP(nhựa mới).
– Màu sắc: đa sắc.
– Kích thước: đường kính 18-24cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu)
– Độ dày: 0,5mm.
– In ấn: In offset 2 mặt
– Thông tin máy in:
+ Chủng loại: in trên máy Komori Lithrone 4 màu
+ Hãng: nhập khẩu từ Nhật
+ Có hệ thống quản lý màu: canh màu sắc tại xưởng in
– Đóng gói: thùng giấy caton (42cm*57cm*44cm).
Hotline:

0932840372 - 0908834168

Zalo
Hotline: 0932840372 - 0908834168